Funcionament

FUNCIONAMENT SIM Curs 2021-2022

Per assistir a les activitats de la SIM cal complir 5 requisits imprescindibles:

 1. ser soci de l'entitat,
 2. estar federat,
 3. pagar la matrícula,
 4. entregar omplerts els papers necessaris,
 5. apuntar-se a l'activitat.

1. Per fer-se soci cal dirigir-se a la secretaria de l'entitat i omplir el formulari corresponent. El pagament de la quota de soci s'ha de tramitar amb la secretaria de l'entitat (segons les quotes vigents, aquest any és de 65€) i té validesa durant tot un any natural, no escolar, és a dir de gener a desembre.

 • Si s'és nou, existeix la possibilitat de fer-se soci temporal per un cap de setmana com a prova.

Ningú que no sigui soci de l'entitat pot assistir a les activitats de la secció. De la mateixa manera, tampoc podran assistir-hi aquelles persones que tinguin deutes econòmiques amb l'entitat.

2. Estar federat significa tenir una assegurança que cobreix totes les activitats de la SIM. La FEEC (Federació d'Entitats Excursionistes de Catalunya) té validesa durant tot un any natural (de gener a desembre). El preu de la targeta federativa varia en funció de la modalitat i la franja d’edat de l’infant. A tots els subgrups es tramitarà la modalitat «C», i en cas d'una sortida que requereixi d’una modalitat superior, com per exemple la d’esquí, s'haurà de tramitar una ampliació de cap de setmana.

Es tramita a finals d’any des de secretaria i es paga en el mateix rebut que la quota de soci al gener. La tarjeta federativa s’ha de recollir a la secretaria de l’entitat i entregar als monitors del subgrup corresponent el dia d'inici de l'activitat, per ser retornada al seu titular al finalitzar la mateixa.

 • Si s'és nou existeix la possibilitat de fer-se una assegurança temporal que té validesa pel cap de setmana que es  contracti. S'ha de demanar i pagar a la secretaria de l'entitat, com a molt tard, el dimecres abans del cap de setmana de la sortida. S'ha d'entregar justificant de la mateixa, als monitors del subgrup corresponent, el dia d'inici de l'activitat.

Ningú que no tingui l'assegurança no pot assistir a les activitats de la secció.

3. La matrícula serveix per pagar les millores de material de la SIM (reparació de tendes, compra de material com mapes, jocs...). En aquest curs té un preu de 30 euros. El pagament es farà juntament amb la FEEC i la quota de soci en un rebut domiciliat al gener.

 • Com a màxim, es podrà assistir a una sortida sense haver de realitzar el pagament de la matrícula. Això vol dir que tothom té l'opció de fer una sortida de prova per veure si vol assistir a les activitats de la secció.

El rebut de la quota de soci, la FEEC i matrícula podran ser fraccionats en dos pagaments: un al gener i un altre al març. Si així ho desitjeu, feu-ho saber a la secretaria de l’entitat.

4.Els documents que cal entregar als monitors del subgrup corresponent o a secretaria són:

 • Full d'inscripció i drets d’imatge (Full 1).
 • Autorització del responsable (Full 2) .
 • Fitxa mèdica (adjuntant la fotocòpia del calendari de vacunacions) (Full 3).

Els papers que cal complimentar, es poden aconseguir a la web de la SIM, secció "documents" o demanant-los a secretaria. Els papers s'han de renovar cada any, per tant, tothom (antics i nous membres de la secció) han d'entregar-los a l'inici del curs.
Ningú que no hagi entregat tots els papers pot assistir a CAP activitat de la secció.

5. Per apuntar-se a l'activitat:

Tots els subgrups podran informar-se de l’activitat a la pàgina web de la secció (també per telèfon a l’entitat o en el mateix local) i fer el pagament de la quantitat indicada per transferència bancària al compte comú de «La Caixa»:

IBAN ES60 2100 1391 9202 0006 6606;

o bé, en efectiu a secretaria.

Per les sortides de subgrup (cada grup separat) la informació estarà disponible una setmana abans, el divendres. El pagament de la sortida de subgrup es realitzarà com a molt tard el dimecres abans de la sortida.

A les sortides comunes (Tots Sants, Nadal, Barri, SAME-Kids, Neu, Família i Cloenda) la informació estarà disponible el dimecres de la setmana anterior. El pagament de la sortida comuna es realitzarà com a molt tard el dilluns abans de la sortida.

En les transferències cal fer constar el nom del participant de la sortida (no de qui fa l'ingrés!: mare, pare...).

Si es paga amb retard s'aplicarà un recàrrec de 5€ si es paga dimarts per les comunes i dijous per les de subgrup i de 10€ si es paga dimecres per les comunes i divendres per les des subgrup. No volem deixar ningú fora de poder realitzar cap activitat, per això us demanem que estigueu atents als terminis d'inscripció. Gràcies.

En cas de no assistir a la sortida:

 • Les baixes dels nens/es anunciades després de les 19 hores del dijous anterior a la sortida, només es retornarà el 50% de l'import.
 • Les baixes anunciades abans d'aquest termini es retornarà l'import complert de la sortida.
 • En cas que les baixes no siguin avisades no se'n retornarà l'import.

Si la sortida és anul·lada, seran retornats tots els diners.

Les devolucions dels diners només es realitzaran en efectiu a secretaria. Aquests diners seran guardats a secretaria, a l'entitat, fins a la següent sortida, si no són recollits en aquest termini, passaran al fons comú de la secció.

NOTA: Pel bon funcionament de la secció i en conseqüència de les activitats, és imprescindible que tothom conegui i compleixi el funcionament descrit en aquest document.